Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

12 maja
Te tedy obietnice mając, najmilsi, oczyszczajcie samych siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej - 2 Kor. 7:1

Jak wielu z potencjalnych dziedziców Królestwa spostrzega, że ma następujące skazy: złośliwość, podstępność, obłudę, zazdrość i skłonność do obmowy! Można śmiało stwierdzić, że każdy posiada niektóre, jeśli nie wszystkie, z tych słabości ciała, z którymi musi walczyć, szczególnie na początku chrześcijańskiej drogi. Z jak wielką starannością wszyscy powinni odsuwać od siebie te skazy! Każdy powinien analizować nie tylko wszystkie swoje czyny, myśli i słowa, lecz także każdą kryjącą się za nimi pobudkę, tak aby coraz bardziej mógł być oczyszczony z ziemskiego skażenia i coraz bardziej nadawać się do przyjęcia przez Pana. (R 3265)

„Zmazy ciała” oznaczają wady zakorzenione w ciele i przez ciało wyrażane, takie jak nałóg palenia tytoniu, picie alkoholu i zażywania narkotyków, nieczystość, obżarstwo, plugawość cielesna itd. „Zmazy ducha” oznaczają wady zakorzenione w umyśle i przez umysł wyrażane, takie jak gniew, nienawiść, złośliwość, złe podejrzenia, obłuda, chciwość, niewiara, rozpacz, pycha itd. Obietnice stanowiące Przymierze Potwierdzone Przysięgą są ustanowionymi przez Boga środkami oczyszczania nas z tych zmaz ciała i ducha. Najlepszą metodą osiągnięcia tego oczyszczenia jest cześć dla Boga, dzięki której nasze poświęcenie czynimy zupełnym.

Równoległe cytaty: 2 Kor. 6:17,18; 1 Mojż. 22:16-18; Ps. 51:12; Jana 15:3; 1 Jana 1:7-9; Gal. 5:19-21; Efez. 4:17-32; 5:26; Kol. 3:5-9; Rzym. 8:1-14; 12:2,9-21; Gal. 5:22-25; 6:7-10; Kol. 3:10-17; 1 Tes. 5:11-22.

Pieśni: 130, 78, 196, 198, 1, 20, 125.
Wiersze brzasku: (204) Nareszcie słodka harmonia
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5737

Pytania: Czy w tym tygodniu starałem(am) się wprowadzić w życie napomnienia tego tekstu? Jak? Z jakimi skutkami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell