List od br. Henryka Olekszego

Umiłowani w Panu braterstwo!

Łaska i pokój Najwyższego Boga niech będą z Wami. Mat. 13:16,17 (godło roczne 2020)

Z związku z dynamicznym rozwojem epidemii koronawirusa władze odwołały wszystkie wydarzenia oraz zakazały zgromadzeń publicznych. Być może będą wprowadzone kolejne ograniczenia np. podróżowania w obrębie kraju. Są realne przewidywania, że stan podwyższonego ryzyka potrwa nawet do czerwca. W odpowiedzialności przed Panem, w modlitwie, stwierdzam, że wolą Bożą w takiej sytuacji jest odwołanie konwencji w Gdańsku.
Na chwilę obecną także niepewna jest konwencja w Poznaniu oraz w Kobylej Górze. Będziemy wyglądać woli Pana w tej sprawie. Braterstwo o tym fakcie również zostaniecie powiadomieni.
Ponadto informuję, że w miejsce konwencji w Gdańsku (święta wielkanocne) nie będą przydzielane dodatkowe usługi ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich. Również zalecam zborom i sługom (Pielgrzymom i Ewangelistom) w tym czasie przełożenie zaplanowanych usług na późniejsze terminy.
Zachęcam do zapoznania się z artykułem pt. „Rozważny człowiek” który wydał brat Ralph Herzig w SB 2010 str. 50 nr 236
Przekazuję również pozdrowienia od br. Leona Snydera i jego małżonki z Domu Biblijnego który życzy Nam wszystkim Błogosławieństwa Bożego w tym trudnym czasie i okazuje wielką lojalną życzliwość wszystkim braciom. Również czyni to brat Daniel Herzig z małżonką, który do ostatniej chwili miał nadzieję na społeczność braterską na konwencji w Gdańsku.
Drodzy bracia znamy słowa Ap. Pawła z 1 Tes. 5:1,4 „ A o czasach i o chwilach, bracia ! nie potrzebujecie , abym wam pisał. Lecz wy, bracia! Nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia … A Nasz Pan mówi w Ew. Łuk. 21:11,28. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi, i głody i mory (epidemie), także strachy i znaki wielkie z nieba będą., A gdy się to pocznie dziać , spoglądajcież a podnoście głowy wasze, przeto, iż się przybliża wyzwolenie wasze.
Trwajmy w modlitwie z czuwaniem abyśmy byli godni uniknąć tych rzeczy. Łuk 21:36
Pamiętajmy o naszych bliskich, samotnych i chorych aby służyć im pomocą.

Życzę Wam braterstwo w tej trudnej sytuacji błogosławieństwa Bożego, korzystania ze zdrowego rozsądku i Opatrzności Pańskiej. Niechaj dobry Bóg będzie z Wami.

Wasz brat i współsługa w Panu
Henryk Olekszy

W razie zapytań służę radą
Kom. 601 950 608
Mail: holekszy@gmail.com