Codzienna Niebiańska Manna

Codzienna Niebiańska Manna czyli Duchowa pomoc z tekstami Biblijnymi na każdy dzień roku.


6 grudnia
Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jak miasto rozwalone bez muru - Przyp. 25:28

Walka z samym sobą jest największą walką, a Słowo Pana mówi nam, że „kto panuje nad swym duchem [umysłem, wolą], lepszy jest niż ten, kto zdobywa miasto”, ponieważ nauczył się używać wojowniczości prawdziwego charakteru we właściwym kierunku, w samokontroli. Dopiero gdy zdobędziemy znaczne doświadczenie w walce z grzechem i samolubstwem w sobie, w wyjmowaniu belki z własnego oka, w pokonywaniu gniewu, złości, nienawiści i kłótliwości w swoim własnym sercu oraz ciele, dzięki tej ciężkiej walce oraz doświadczeniu będziemy przygotowani do pomagania braciom, pomagania bliźnim w ich trudnościach, w pokonywaniu ich słabości i tego, co ich osacza. (R 2877)

Słowo duch oznacza tu usposobienie. Nie mieć mocy nad własnym duchem znaczy nie mieć samokontroli. Z punktu widzenia charakteru taka osoba jest ruiną. Salomon ilustruje taki stan przez rozwalone miasto, bez murów. W naszym usposobieniu jesteśmy więc jak miasto, nasze różne dobre zalety odpowiadają domom, nasze dobre myśli – żołnierzom broniącym miasta, a samokontrola – murom otaczającym miasto. Na zewnątrz jest grzech, błąd, samolubstwo i światowość – żołnierze pod dowództwem szatana, ich generała, oraz ciała i świata, jego adiutantów. Oni przede wszystkim atakują naszą samokontrolę, a jeśli ta upadnie, zniszczą każdą dobrą myśl i zaletę znajdującą się w nas. Naszym głównym zadaniem jest niedopuszczenie do powstania wyłomu w murze samokontroli. Jeśli się nam to uda, okażemy się zwycięzcami w tej obronnej walce i uchronimy nasze symboliczne miasto od upadku.

Równoległe cytaty: Ps. 116:11; Przyp. 14:29; 16:32; 19:2; 21:5; 23:2; 25:8; 29:20; Kazn. 5:2; 7:9; Łuk. 14:26,27; Rzym. 8:12,13; 13:14; 14:1-15:5; 1 Kor. 6:12; 8:13; 9:12,15,18,19,23,25-27; Kol. 3:5; Tyt. 2:12; 1 Piotra 4:1,2; 2 Piotra 1:6.

Pieśni: 145, 136, 125, 267, 1, 183, 130.
Wiersze brzasku: (199) Czekaj na Pana.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5652

Pytania: Czy w tym tygodniu przejawiałem(am) samokontrolę? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?