Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

20 września
Tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię jego: Ja, który mieszkam na wysokości na miejscu świętym... ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych - Iz. 57:15

Zawsze pamiętajmy, że Pan nigdy nie gardzi złamanym i skruszonym sercem, że go nigdy nie odtrąci. Dlatego bez względu na to, w jakie trudności może popaść ktoś z ludu Bożego, jeśli stwierdza, że pragnie społeczności z Panem i przebaczenia, jeśli jego serce jest skruszone i złamane, niech nie rozpacza, lecz pamięta, że Bóg zapewnił zasługę Chrystusa, która umożliwia Mu przyjęcie i usprawiedliwienie darmo od wszelkiego grzechu wszystkich tych, którzy przychodzą do Niego przez Jezusa – przez wiarę w Jego krew. Ci, którzy z powodu swoich grzechów mają złamane i skruszone serce, mogą być pewni, że nie popełnili „grzechu na śmierć”, ponieważ dowodzi tego stan ich serca, jak oświadcza Apostoł: „Albowiem niemożliwe jest, aby się odnowili ku pokucie” ci, którzy popełnili grzech na śmierć. (R 3253)

Jehowa jest wzniosły w Swej osobie, charakterze, planie i dziełach. On jest nieskończony w Swym wywyższeniu. Chociaż jest najwyższy ze wszystkich istot, bardzo różni się od wielkich spośród ludzi i upadłych aniołów. Niewielu z tych pierwszych zniża się do istot niższego stanu, czego nie czyni żaden z tych drugich, szczególnie, by podnieść je w sercu i umyśle. Wszelkie kontakty Jehowy z konieczności odnoszą się do istot niższych. Z przyjemnością używa On jednak Swego stanowiska, ducha, planu, dzieł i przymiotów na rzecz uniżonych i skruszonych. Dla ich błogosławieństwa nawet oddaje na śmierć Swych ludzkich synów. Gdzie można znaleźć drugiego tak godnego? Godny jest On wiary, miłości, posłuszeństwa, wdzięczności, chwały, służby i wierności.

Równoległe cytaty: 5 Mojż. 10:17; Ps. 8:10; 57:6; 97:2,6,9; 145:5,11,12; Iz. 2:10; 6:1,3; 35:2; Ezech. 1:26-28; 1 Mojż. 19:16; 2 Mojż. 15:13; 22:27; 34:6,7; 4 Mojż. 14:18-20; Sędz. 2:18; 2 Sam. 12:13; Ezdr. 9:9,13; Neh. 9:17,27-31; Ijoba 33:14-30; Ps. 30:6; 32:1,2,5; 85:11; 103:3,8-14,17; Mat. 18:11-14,23-27; Łuk. 1:50,77,78; Efez. 2:4-7; Żyd. 4:16; 1 Piotra 3:8,15; 1 Jana 1:9.

Pieśni: 176, 68, 67, 63, 121, 286, 293.
Wiersze brzasku: (20) Ustawiczna pomoc.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5217

Pytania: Jak Bóg okazał mi w tym tygodniu Swoją łaskę? Jak ją przy- jąłem(am) i wykorzystałem(am)? Jakie były wyniki?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell