Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

25 września
Który się nam stał mądrością od Boga, i sprawiedliwością [usprawiedliwieniem], i uświęceniem, i odkupieniem [wyzwoleniem] - 1 Kor. 1:30

Ten, który nas odkupił, czyli kupił przez ofiarę własnego życia, jako nasz Prorok i Nauczyciel, za pośrednictwem Swojej Ewangelii, daje nam mądrość, byśmy mogli ujrzeć nasz upadły stan oraz Jego jako naszego Pomocnika. Jako nasz Kapłan, On najpierw nas usprawiedliwia, potem uświęca, czyli poświęca, a ostatecznie, jako Król, zupełnie wyzwoli wiernych spod panowania grzechu i śmierci, do chwalebnego udziału w Jego Królestwie; ponieważ „Bóg i nas wzbudzi [z umarłych] przez Jezusa”. Alleluja! Co za Zbawca! Zaprawdę On jest w stanie i chce w najwyższym stopniu zbawić wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga. (R 3279)

Bóg wyznaczył Jezusa do zaspokajania naszej każdej potrzeby. Jezus jest naszą Mądrością w nauczaniu nas zupełnej rady Bożej. Jest naszą Sprawiedliwością w przypisywaniu nam Swojej zasługi i umożliwianiu praktykowania sprawiedliwości. Jest naszym Uświęceniem poprzez umożliwianie nam poświęcenia naszej ludzkiej natury na śmierć i pełnego wykonania tego poświęcenia, umożliwiając nam wzrost w każdej dobrej myśli, zalecie, słowie i czynie. Jest naszym Wyzwoleniem w umożliwianiu nam osiągnięcia zwycięstwa nad naszymi wszystkimi duchowymi wrogami, przez pomoc w stosowaniu przezwyciężającej wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa. Ostatecznie, jeśli będziemy wierni, przez wzbudzenie nas z umarłych da nam zwycięstwo nad śmiercią i grobem. Alleluja! Co za Zbawca!

Równoległe cytaty: Jer. 9:23,24; Mat. 23:8,10; 1 Kor. 1:18-29; Kol. 3:2; Rzym. 3:21-26; 4:20-25; 5:1; 10:3-14; Jana 17:17-19; Dz.Ap. 26:17,18; 1 Kor. 1:2; Efez. 5:25-27; Żyd. 2:11; Rzym. 11:26; Łuk. 4:18; Mat. 6:13; Rzym. 7:24,25; 2 Tym. 4:18; Żyd. 2:15.

Pieśni: 96, 139, 167, 170, 240, 15, 178.
Wiersze brzasku: (248) Wybawienie.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5506

Pytania: Jak w tym tygodniu przyjmowałem(am) Jezusa jako swego Nauczyciela, Usprawiedliwiciela, Uświęciciela i Wyzwoliciela? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Co z tego wynikło?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell