Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

2 sierpnia
Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym - Ps. 95:6

Naszym zdaniem niemożliwe jest, by jakikolwiek chrześcijanin bez modlitwy mógł utrzymać właściwe i konsekwentne postępowanie w życiu oraz budować taką strukturę wiary i charakteru, jaką przedstawił Apostoł – składającą się ze „złota, srebra i drogich kamieni”. Co więcej, nie może tego uczynić bez regularnej modlitwy, a nawet powiedzielibyśmy – bez modlitwy na kolanach. Wierzymy, że potwierdzą to doświadczenia i świadectwa najprawdziwszych i najlepszych z ludu Bożego, jacy kiedykolwiek żyli. (R 2501)

Cześć jest jedyną rozsądną postawą dla nas, którzy jako Boskie stworzenia jesteśmy tak zależni od Jego szczodrości i tak błogosławieni Jego dobrocią. Cześć nie tylko oznacza modlitwę we wszystkich jej elementach, takich jak inwokacja, wysławianie, dziękczynienie, wyznanie, prośba, społeczność i zapewnienie, lecz także zupełną martwotę dla siebie i świata, a ożywienie dla Boga. Istotą czci jest uczynienie i zachowanie zupełnego poświęcenia. Powinniśmy okazywać to zupełne oddanie się we wdzięcznej i oceniającej wierze, nadziei, miłości oraz posłuszeństwie, jako swoją rozsądną służbę ofiarniczą, a także zapraszać siebie nawzajem do łączenia się w tym z nami.

Równoległe cytaty: 2 Mojż. 20:3; 34:8; Ps. 22:23; 26:6-8; 29:2; 66:4,13,14; 100; 116:12-14,17; 119:108; Iz. 38:20; 56:6,7; Jer. 31:12; Mat. 4:10; Jana 4:23,24; Filip. 3:3; Żyd. 12:28; Obj. 14:7.

Pieśni: 160, 11, 45, 55, 219, 8, 277.
Wiersze brzasku: (92) Modlitwa poświęconych.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5692

Pytania: Czy w tym tygodniu służyłem(am) Bogu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell