Wykład publiczny w Bydgoszczy

Czy to możliwe, że Bóg skazał na śmierć i męki miliardy niewinnych ludzi? Czy jest nadzieja dla naszych bliskich, którzy umarli?
Apostoł Paweł napisał, że Jezus zaznał śmierci za każdego człowieka. Spróbujmy przy otwartej Biblii zastanowić się, co to znaczy.

Zapraszamy na spotkanie biblijne pt. OFERTA WIECZNEGO ŻYCIA DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA. Spotykamy się w sobotę,
12 października 2019 r. o godz. 18:00 w sali zgromadzeń przy ul. Zduny 10A w Bydgoszczy (w głębi podwórza).

W planie spotkania: prezentacja oraz czas na pytania i przemyślenia uczestników. Wstęp bezpłatny!